[giaban]5,500,000[/giaban]


[chitiet]
Biển số nhà nhôm đúc 02


[/chitiet]