[giaban]4,500,000[/giaban]


[chitiet]
Biển số nhà nhôm đúc 04


[/chitiet]