[giaban]5,000,000[/giaban]

[chitiet] 

Tranh nhôm đúc Chim công và Hoa mẫu đơn
[/chitiet]