[giaban]4,500,000[/giaban]

[chitiet]
Tranh nhôm đúc chữ Nhẫn