[giaban]15,000,000/m2[/giaban]

[chitiet] 

Tranh nhôm đúc Phúc Lộc Thọ
[/chitiet]