[giaban]15,000,000/m2[/giaban]

[chitiet]
Tranh nhôm đúc Vinh Quy Bái Tổ
[/chitiet]